RMČ 99/2018

7.5.2018
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01-Kontrola zápisu z RMČ č.97 a 98 Schváleno
02-Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice Schváleno 874 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice
03-Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice Schváleno 875 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice
04-Výběrové řízení „Oprava sociálního zařízení MŠ" Schváleno 876 18 Usnesení - Výběrové řízení „Oprava sociálního zařízení MŠ"
05-Schválení účetní závěrky MČ za rok 2017 Schváleno Důvodová zpráva obecně o schvalování účetních závěrek, FV 2017 final, Přehled o pohybu majetku SOR 2017, Přehled o změnách vl. kapitálu SOR 2017, Příloha ÚSC SOR 2017, Rozvaha SOR 2017, Výkaz o peněžních tocích SOR 2017, Výkaz zisků a ztrát SOR 2017, Záznam jednání o FV 2017, Zpráva hl. inventarizační komise 2017, Zpráva o výsledku hospodaření 2017, Důvodová zpráva ke schvalování účetní závěrky MČ za 2017 877 18 Usnesení - Schválení účetní závěrky MČ za rok 2017
06-Jmenování komise pro otvírání obálek a hodnotící komise na akci: „Vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci chodníku Pod Hvězdárnou“ Schváleno 878 18 Usnesení - Jmenování komise pro otvírání obálek a hodnotící komise na akci Vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci ch
07-Jmenování komise pro otvírání obálek a hodnotící komise na akci: „Vyhlášení výběrového řízení na Atypické truhlářské prvky OD Ďáblice“ Schváleno 879 18 Usnesení - Jmenování komise pro otvírání obálek a hodnotící komise na akci Vyhlášení výběrového řízení na Atypické truhlá
08-Žádost o předání retenční nádrže do vlastnictví MČ – Červený mlýn BD Praha 4 Schváleno BUSSMARK - Smlouva o spolupráci 43_S_05, ČM_žádost MČ Ďáblice_25.4.2018 880 18 Usnesení - Žádost o předání retenční nádrže do vlastnictví MČ – Červený mlýn BD Praha 4
09-Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti – T-mobile Schváleno UR_FTTS_2018_Dablice_1stavba_situace1, UR_FTTS_2018_Dablice_1stavba_situace2, scan souhlasu, Návrh_Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 881 18 Usnesení - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti – T-mobile
10-Návrh Plánovací smlouvy – Areál Ďáblice, s.r.o., Praha 1 Schváleno přehled pozemku, architektonická situace, koordinační situace, majetkoprávní členění 882 18 Usnesení - Návrh Plánovací smlouvy – Areál Ďáblice, s.r.o., Praha 1
11-Ďábličtí ochotníci – žádost o finanční podporu Schváleno 883 18 Usnesení - Ďábličtí ochotníci – žádost o finanční podporu
12-Smlouva o smlouvě budoucí nájemní – MUDr. Tomáš Kneifl Schváleno MUDr.Kneifl návrh 2018 884 18 Usnesení - Smlouva o smlouvě budoucí nájemní – MUDr. Tomáš Kneifl
13-Dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí nájemní – MUDr. Tomáš Kneifl Schváleno MUDr.Kneifl návrh dodatku 2018 885 18 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí nájemní – MUDr. Tomáš Kneifl
14-Rekonstrukce budovy č. p. 339/14 ul. Ďáblická – záměr Schváleno 886 18 Usnesení - Rekonstrukce budovy č. p. 339 14 ul. Ďáblická – záměr
15-Smlouva o spolupráci – Kolektory Praha a.s. Schváleno Smlouva Kolektory 887 18 Usnesení - Smlouva o spolupráci – Kolektory Praha a.s.
16-Burza lokálních plodin a výrobků jako součást komunitních projektů KC Vlna Schváleno 888 18 Usnesení - Burza lokálních plodin a výrobků jako součást komunitních projektů KC Vlna
17-Dodatek č.9 Smlouvy o dílo, Změnové listy ZL k výstavbě nového OD Ďáblice Schváleno ZL 30 Úprava podkladních vrstev, ZL 31 - Doplnění prvků ZTI , ZL 32 - Zádlaby na kliky, ZL 33 - Úprava a zakrytí tras kondenzátu, ZL 34 - Elektro rev.02 889 18 Usnesení - Dodatek č.9 Smlouvy o dílo, Změnové listy ZL k výstavbě nového OD Ďáblice
18-Výběrové řízení „Projekt veřejného osvětlení" Schváleno Dablice, ENG00_rozpiska_Desky, ENG01_celková_situace, ENG02_situace, ENG11_situace_katastr Rozvržení1 (1), ENGVV_rozpiska_vykaz, ENGVV_Dablice_01_oceneny 890 18 Usnesení - Výběrové řízení Projekt veřejného osvětlení
19-Informace radních Schváleno Zápis z jednání Komise ŽP a dopravy_01
Usnesení: