RMČ 100/2018

21.5.2018
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01-Kontrola zápisu z RMČ č.99 Schváleno
02-Poskytnutí plastových nádrží na dešťovou vodu Schváleno 891 18 Usnesení - Poskytnutí plastových nádrží na dešťovou vodu
03-Žádost o pronájem plochy na parcele č. 1229/1 v k.ú.Ďáblice Schváleno Zrušení žádosti o pronájem
04-Aktualizace Pravidel bytové politiky MČ Praha - Ďáblice Schváleno Zdůvodnění příprav aktualizace Pravidel bytové politiky
05-Autobusové zastávky Schváleno Nabídka společnosti DETA, Nabídka společnosti Lacciata, Náhled + cena, Poptávka, Nabídka DETA spol. s.r.o., Deta - shrnuti, Streetpark, Streetpark - shrnutí, Přístřešky - info radním, Tribun - nákres, Tribun - modul - úprava, Tribun - boky, Tribun - úprava, Cenová nabídka 892 18 Usnesení - Autobusové zastávky
06-Závěrečný účet Schváleno Závěrečný účet 2017 893 18 Usnesení - Závěrečný účet
07-Výsadba stromové linie - rekreační louka U Hvězdárny Schváleno 894 18 Usnesení - Výsadba stromové linie - rekreační louka U Hvězdárny
08-Vyhlášení výsledků výběrového řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice – Obecní dům Ďáblice-společenský sál – truhlářské výrobky Schváleno Návrh smlouvy 895 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrového řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice – Obecní dům Ďáblice-společenský sál – tru
09-Vyhlášení výsledků výběrových řízení na rekonstrukci chodníku Pod Hvězdárnou Schváleno 896 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na rekonstrukci chodníku Pod Hvězdárnou
10-Odběr elektřiny - OD Ďáblice - pověření Ing.Hrdličky Schváleno 897 18 Usnesení - Odběr elektřiny - OD Ďáblice - pověření Ing.Hrdličky
11-Obytný soubor Ďáblice Schváleno
12-Informace radních Schváleno