RMČ 101/2018

28.5.2018
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01-Kontrola zápisu z RMČ č.100 Schváleno
4/99/18 - Výběrové řízení „Oprava sociálního zařízení MŠ" Schváleno 898 18 Usnesení - Výběrové řízení „Oprava sociálního zařízení MŠ" - II.
10/99/18 - Plánovací smlouva Schváleno Souhlasné prohlášení o záměru, Přehled pozemku, Architektonická situace, Majetkoprávní členění, Smlouva, Prostorové nároky na rozšíření, Statková - profily ulice 899 18 Usnesení - Návrh Plánovací smlouvy – Areál Ďáblice, s.r.o., Praha 1 - II., 900 18 Usnesení - Návrh Plánovací smlouvy – Areál Ďáblice, s.r.o., Praha 1 - III.
4/100/18 - Aktualizace Pravidel bytové politiky Schváleno Bytová politika - pravidla 902 18 Usnesení - Aktualizace Pravidel bytové politiky MČ Praha-Ďáblice
03-Program zasedání ZMČ č. 26 dne 13.6.2018 Schváleno 903 18 Usnesení - Program na zasedání ZMČ č.26 dne 13.6.2018
04-Směrnice GDPR Schváleno Příloha č.1 - Rozsah - Nařízení pro organizace, Pověřenec, Zajištění práv subjektu údajů, Zpracování osobních údajů 904 18 Usnesení - Směrnice GDPR
05-rozpočtové opatření č.6/2018 Schváleno 905 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 6/2018
06-Prostorová studie na rozšíření ul.Statková Schváleno 906 18 Usnesení - Prostorová studie na rozšíření ul. Statková
07-Revokace usnesení č.885/18 z RMČ 99/18 Schváleno 901 18 - Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí nájemní – MUDr. Tomáš Kneifl-revokace
08-Pověření k podpisu Licenčních smluv s OSA Schváleno 907 18 Usnesení - Pověření k podpisu Licenčních smluv s OSA
09-Záměr pronájmu budovy č.p.553/52 Schváleno 908 18 Usnesení - Záměr pronájmu budovy č.p.553/52
10-Informace radních Schváleno