Druhé kolo volby prezidenta republiky

Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek 26. ledna 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8 do 14 hodin. Ve druhém kole voleb už voliči nedostávají volební lístky do schránky, ale musí si je vyzvednout až přímo ve volební místnosti, tj. opět v nové přístavbě ZŠ v ulici U Parkánu 17 a v budově stávajícího Obecního domu. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem). Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby prezidenta nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Je-li takových kandidátů více, prezident republiky není zvolen. Telefonické spojení do volebních místností: Markéta Kohlerová - 602 696 392 a Mgr. Renata Henych - 605 219 655
Sdílet