Mimořádná opatření v Praze od 27. 7. 2020

Hygienická stanice hl. m. Prahy nařizuje mimořádné opatření při epidemii s účinností od 27. 7. 2020 00:00 hod. do odvolání:

1. Zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
- v prostředcích podzemní dráhy – metra a jeho prostorech přístupných cestujícím
- ve všech zdravotnických zařízeních
- při účasti na hromadné akci nad 100 osob ve vnitřních prostorech, jestliže se daná osoba nachází méně než 1,5 metru od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
- děti do dvou let věku,
- osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
- pacienty v době, kdy jsou na lůžku a není jim poskytovaná ošetřovatelská péče.

Sdílet