Milostivé léto II – zbavte se exekucí!

Zbavit se dluhů bude opět možné za velmi výhodných podmínek. Stačí, když zaplatíte pouze jistinu, tedy původní dluh, a jednorázový poplatek exekutorovi. Veškeré úroky, poplatky advokátům či penále, které mnohdy mnohonásobně převyšují výši původního dluhu, vám budou odpuštěny.

Možnost ukončení exekucí splacením dlužné jistiny je opět časově omezená, a to po dobu tří měsíců, od 1. 9. do 30. 11. 2022.

Milostivé léto II se týká exekucí, kde oprávněným, tedy věřitelem, je tzv. veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním exekutorem (exekuce vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům).

Typické příklady exekucí jsou například exekuce na zdravotním pojištění, za nájemné u obecních či městských bytů, nezaplacené poplatky vůči obci (např. odvoz odpadu), pokuty za jízdu načerno v MHD, regulační poplatky u lékaře (v nemocnicích), dluhy na energiích u společností se státní účastí (např. ČEZ), dluhy za koncesionářské poplatky (tzn. poplatek z přijímače – Česká televize, Český rozhlas) a další. K Milostivému létu II se připojily i některé bankovní společnosti.

Milostivé léto II se nevztahuje na exekuce:

- kde oprávněným je soukromý subjekt, tzn. úvěry, hypotéky, dluhy u telefonních operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod. (to neplatí v případě, kdy se soukromoprávní věřitel k Milostivému létu II dobrovolně připojí);

- když původní dluh odkoupil soukromý subjekt, např. dluh původně u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností;

- také v situacích, kdy exekuci nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení (tzn. správní a daňové exekuce);

- pokud dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.

Co musíte udělat?

Od 1. 9. do 15. 11. 2022 doručit exekutorovi doporučený dopis, ve kterém ho budete informovat, že využíváte Milostivé léto a žádáte o vyčíslení aktuální dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který máte zaslat peníze. Po obdržení odpovědi je třeba složit na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek 1 815 Kč. Platba musí být připsána na účet exekutora nejpozději do 30. 11. 2022.

Pokud si nevíte rady, můžete se obrátit na naši sociální pracovnici Mgr. Marianu Kaliankovou, která vám s tímto ráda pomůže (poskytnutí dalších potřebných informací, pomoc při sepsání dopisu exekutorovi, popř. zprostředkování odborné bezplatné pomoci). Tel.: 771 139 393, e-mail: socialni@dablice.cz.

Přílohy: 
Sdílet