Usnesení ZMČ

Zasedání Datum zasedání Usnesení
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 226 18 Usnesení - Volby do zastupitelstva – stanovení počtu členů
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 225 18 Usnesení - Veřejná zakázka – Dostavba veřejného osvětlení – ul. Buližníková
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 224 18 Usnesení - Bezúplatný převod herních prvků od ZŠ a MŠ
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 223 18 Usnesení - Prostorová studie na rozšíření ul. Statkové
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 Příloha č. 1 k Usnesení č. 223 18
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 Příloha č. 2 k Usnesení č. 223 18
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 222 18 Usnesení - Schválení záměru – prodeje koupě pozemků
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 Příloha č. 1 k Usnesení č. 222 18
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 221 18 Usnesení - Areál Ďáblice s.r.o. - Dohoda o investiční činnosti a vzájemné spolupráci a prezentace záměru
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 220 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 7 2018
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 219 Usnesení - Výstavba sportovní haly – schválení spoluúčasti
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 218 18 Usnesení - Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2017
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 217 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č.6 2018
25. veřejné zasedání ZMČ 16.5.2018 216 18 Usnesení - Kupní smlouva-koupě pozemku parc. č. 1729 265 v k.ú. Ďáblice od společnosti EKOSPOL
25. veřejné zasedání ZMČ 16.5.2018 215 18 Usnesení - Bezúplatný převod hasičského auta pro JSDH
25. veřejné zasedání ZMČ 16.5.2018 214 18 Usnesení - Schválení účetní závěrky PO za rok 2017
25. veřejné zasedání ZMČ 16.5.2018 213 18 Usnesení - Schválení účetní závěrky MČ za rok 2017
25. veřejné zasedání ZMČ 16.5.2018 212 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č.5 2018
25. veřejné zasedání ZMČ 16.5.2018 211 18 Usnesení - Záměr rekonstrukce stávajícího obecního domu
25. veřejné zasedání ZMČ 16.5.2018 210 18 Usnesení - Záměr výstavby bytového domu „Akcíz“
25. veřejné zasedání ZMČ 16.5.2018 209 18 Usnesení - Informace o stavbě OD
25. veřejné zasedání ZMČ 16.5.2018 208 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č.3/2018 a 4/2018
24. veřejné zasedání ZMČ 14.3.2018 207 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č.2/2018
24. veřejné zasedání ZMČ 14.3.2018 206 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 1/2018
24. veřejné zasedání ZMČ 14.3.2018 205 18 Usnesení - Plastové nádrže na akumulaci srážkových vod
24. veřejné zasedání ZMČ 14.3.2018 204 18 Usnesení - Inventarizace 2017
24. veřejné zasedání ZMČ 14.3.2018 203 18 Usnesení - Dodatek ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ
24. veřejné zasedání ZMČ 14.3.2018 202 18 Usnesení - Delegování kompetence ZMČ na RMČ - úprava rozpočtu MČ - přijetí účelových prostředků
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 201 17 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva - TJ Stolní tenis Praha
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 200 17 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva - TJ Stolní tenis Praha
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 199 17 Usnesení - Kupní smlluva - EKOSPOL
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 198 17 Usnesení - Finanční dary občanům
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 197 17 Usnesení - Příspěvek za svoz TKO za rok 2017
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 196 17 Usnesení - Inventarizace majetku za rok 2017
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 195 17 Usnesení - Odměny ZMČ
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 194 17 Usnesení - Výstavba sportovní haly
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 193 17 Usnesení - Udělení čestného občanství
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 192 17 Usnesení - Zásady pro udělování čestného občanství
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 191 17 Usnesení - Zpráva o činnosti Finančního výboru
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 190 17 Usnesení - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 189 17 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva - SK Ďáblice
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 188 17 Usnesení - Schvalování rozpočtových opatření ke konci roku 2017
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 187 17 Usnesení - Rozpočtové opatření č.13/2017
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 186 17 Usnesení - Rozpočtové opatření č.9,10,11 a 12/2017
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 185 17 Usnesení - Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2019-2023
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 184 17 Usnesení - Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2018
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 183 17 Usnesení - Rozpočet na rok 2018
22. veřejné zasedání ZMČ 13.9.2017 182 17 Usnesení k Ceník inzerce - Ďáblický zpravodaj
22. veřejné zasedání ZMČ 13.9.2017 181 17 Usnesení k vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz skládky v roce 2018
22. veřejné zasedání ZMČ 13.9.2017 180 17 Usnesení k dodatku č.8 ke Smlouvě o dílo - VW Wachal, a.s.