Třídím BIOmateriál

7.3.2017 18:00 - 21:00
Zveme na seminář „Třídím BIOmateriál“, který se uskuteční dne 7. března 2017 od 18 hodin v komunitním centru Vlna, Osinalická 26.

Spolek Ekodomov realizuje projekt Kompostuj.cz – informační podpora občanů, jehož cílem je podpořit informovanost o možnostech individuálního kompostování a zároveň podpořit zavádění sběru bioodpadů. 
Náplní semináře je informovat účastníky o připravovaných změnách v odpadovém hospodářství a prodiskutovat postup rozšíření systému třídění o biologicky rozložitelnou složku směsného komunálního odpadu.

Sdílet