Summer / Léto

Sdílet
Diary of a Local Foreigner aneb Deník místního cizince Tamáse Besskó - Ďáblický zpravodaj 7/17

Summer

This year was not the easiest one in our school. The building works really affected our everyday lives. Both the kids and the teachers often suffered from dust and noise or workers appearing unexpectedly on the corridors with some tool in the hand. We had to move classes with all their equipment and furniture, close down parts of corridors with classrooms, find new places to store things and most of the time we could not use our technical equipment such as smartboards, computers, projectors, etc. This was really challenging for our students and the staff and last but not least our management and I think we managed quite well. Anyway, it is behind us already and next year is going to be calm and we are going to enjoy our new school building. Many thanks to all students, teachers and parents who went through all these with patience and good humour. I am quite sure next year is going to be great and calm in a brand new and clean environment. It is summer now and you can see it at the moment you leave your house. There are no people in the streets. Ďáblice is practically empty. It seems the whole place went on holiday except for the workers building our school (even on Sundays). I hope everyone is having a great time in the mountains or at the sea or visiting some exciting cities or beautiful places. Kids are in camps or at grannies or other relatives in the countryside. We spent the first week of the holiday in Hungary both in Budapest and the South. It is always an extra relaxing time for me there. Being with my family, visiting the places I used to visit as a kid, meeting friends from my childhood, eating Hungarian food again is priceless but the most important is that finally I can use my mother tongue. I do not have to concentrate on what others are telling me, thinking at the same time about the meaning of a certain word I have just heard (was it sirka or sýkorka? I always mix those two) and trying to figure out some grammatically at least semi-correct answer. So in Hungary the linguistic part of my brain is switched off. I don’t have to translate, interpret, think about endings, gender or prepositions, it is just coming out naturally. Not to mention that we do not have genders and prepositions in Hungarian. J I hope you will all have a chance to see what I mean when you visit a foreign country during the summer. Enjoy your holidays as much as possible, take care of yourselves and see you in September.

As usual, feel free to send your feedback, or question or just say hello here: zpravodajbess@gmail.com

 

Léto

Tento rok nebyl pro naši školu ten nejsnadnější. Stavební viagra pas cher práce náš každodenní život stskutečně ovlivnily.
Děti i učitelé často trpěli prachem, hlukem, nebo přítomností dělníků, kteří se nečekaně objevili na chodbách s nářadím v ruce. Museli jsme vystěhovat třídy se vším jejich vybavením a nábytkem, uzavřít části chodeb
s třídami a najít nové místo pro uskladnění věcí. Dlouhou dobu jsme nemohli používat technické vybavení jako jsou interaktivní tabule, počítače, projektory atd.
Byla to skutečná výzva pro naše studenty i zaměstnance a v neposlední řadě i pro naše vedení a já si myslím, že jsme to zvládli docela dobře. V každém případě je to za námi a očekáváme, že příští rok bude klidný a my se budeme těšit z naší nové školní budovy. Mnoho díků všem studentům, učitelům a rodičům, kteří tím vším prošli s trpělivostí a humorem. Jsem si docela jistý, že příští rok bude skvělý a klidný ve zcela novém a čistém prostředí.
Teď je léto, což vidíte okamžitě, když opustíte svůj dům. Na ulicích nejsou žádní lidé. Ďáblice jsou prakticky prázdné. Zdá se, že všichni odešli na dovolenou, kromě dělníků kteří budují naši školu
(dokonce i o nedělích). Doufám, že každý se má skvěle na horách, nebo u moře, nebo na navštěvě některých vzrušujících měst a krásných míst. Děti jsou na táborech nebo u babiček, nebo u jiných příbuzných na venkově.
My jsme strávili první prázdninový týden v Maďarsku, v Budapešti, a také na jihu. Je to pro mě vždycky mimořádně odpočinkový čas. Být s mou rodinou, navštívit místa, která jsem navštěvoval jako dítě, setkat se s přáteli z dětství, jíst opět maďarská jídla, to je neocenitelné. Ale nejdůležitější je, že konečně mohu užívat můj mateřský jazyk. Nemusím soustředěně poslouchat ,co mi druzí říkají a zároveň přemýšlet o významu slova, které jsem právě slyšel (byla to sirka, nebo sýkorka? Vždycky si tato dvě slova pletu) a pokoušet se sestavit gramaticky aspoň částečně správnou odpověď.Takže v Maďarsku je jazyková část mého mozku vypnutá. Nemusím řešit překlad, přemýšlet o koncovkách, rodu, nebo předložkách, to přichází přirozeně. Nemluvě o tom, že v Maďarsku nemáme rody a předložky
J Doufám, že když během léta navštívíte cizí zemi, budete všichni rozumět tomu co tím myslím.
Užijte si svou dovolenou jak jen to je možné, opatrujte se a v září se zase uvidíme.

Jako obvykle mně můžete psát vaše názory, otázky nebo klidně jen poslat pozdrav na: zpravodajbess@gmail.com.

 

Přeložila: Lydie Veselá