Informace zveřejňované dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Přehled aplikačního a licenčního software MČ Praha - Ďáblice:

  1. Czech Point: Umožňuje ověřování výstupů z registrů
  2. GEPRO spol. s.r.o.: Geografický a informační systém údajů z katastru nemovitostí – MISYS