Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. v roce 2017