Výroční zpráva k poskytování informací podle zák.č.106/1999 Sb. - 2018