Borotická

Ulice se nachází v severozápadní části obce, v části zvané kdysi „K Chabrům“[1], nyní někdy hanlivě „Šmoulovo“. Ulice vznikla roku 2003[2] a je pojmenována podle obce Borotice nacházející se necelých 10 km jihovýchodně od Dobříše v okrese Příbram. Obec byla vždy řádovým zbožím Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou - královna Konstancie ji koupila r. 1233 od Řádu německých rytířů a darovala Křižovníkům. Borotice bývaly spojeny s obcemi Dražetice a Hubenov.[3] V listinách Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou[4] ze 14. dubna 1237 papež Řehoř IX. „…potvrzuje špitálu statky darované králi a jinými osobami, zvláště místo, na němž špitál stojí, ves Hloubětín (Hlupietin) s vískami Humenec (Humenetz) a Hnidošice (Nydossitice), dále Borotice (Boroticz) s vískami Županovice (Supanovicze) a Drašetice (Drahotessicz, dnes Dražetice)“.

 

[1] http://archivnimapy.cuzk.cz/men_c/VS-IV-15/VS-IV-15-1_index.html

[2] M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 3. díl, str. 34

[3] Wikipedia

[4] http://monasterium.net/mom/CZ-NA/RKr/fond?