Brigádnická

Název byl zaveden v r. 1971, měl dle tehdejšího zdůvodnění připomínat fakt, že ulice byla upravena brigádnickou svépomocí. Ulice se v letech 1922-1971 jmenovala Harantova podle Jana Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic žijícího v letech 1564 až 1621. Tento cestovatel, spisovatel, hudebník byl popraven za účast na stavovském povstání na Staroměstském náměstí. Ulice patří do skupiny ďáblických veřejných prostranství, které byly oficiálně pojmenovány již v r. 1922, kdy pro účely pošty (po vzniku tzv. Velké Prahy) v těsném sousedství obce proběhlo pojmenování všech tehdy existujících ulic v obci, které dosud neměly název. Tato skupina ulic tedy představuje po historickém středu Ďáblic, kde byly tradiční názvy ve faktickém používání již dříve, zdejší nejstarší názvy.[1]

 

[1] M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1. díl, str. 93-94