Dražetická

Ulice se nachází v severozápadní části obce zvané kdysi „K Chabrům“.[1] Ulice vznikla roku 2003[2] a její název souvisí s řádovým zbožím Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou (viz ulice Borotická). V řádových urbářích se nazývají povltavské statky (Borotice, Dražetice, Županovice) „v Horách“, neboť v nich mělo převahu lesní hospodářství. I zpráva z r. 1610 líčí tyto vsi jako „zálesní“.[3] Zikmund Winter o Dražeticích píše: „R. 1610 za Boroticemi přes vršek velká ves špitální byla Drašetická o 15 osedlých. Každý sedlák byl povinen na lovy choditi a dříví z lesa splavovati. Bývalo splavovati rok co rok do Prahy 83 vory dříví z lesů špitálských.“[4] Dnes jsou Dražetice součástí obce Borotice, známá je Pískovna Dražetice s motokrosovou tratí, kde se konají závody i pro vozíčkáře.[5]

 

[1] http://archivnimapy.cuzk.cz/men_c/VS-IV-15/VS-IV-15-1_index.html

[2] M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 3. díl, str. 45

[3] Kniha památní na sedmisetleté založení českých křižovníků s červenou hvězdou, str. 282

[4] Dr. Zikmund Winter, Pam. arch. XIV. 1889: „Zprávy o ‘statcích špitálských konec mostu v Starém Městě Pražském'

[5] http://www.quad.cz/2016/piskovna-drazetice-handycup.html