Humenecká

Humenecká

Ulice se nachází v severozápadní části obce, v části zvané kdysi „K Chabrům“[1], a vznikla roku 2003. Je pojmenována zřejmě podle zaniklé vísky Humenec, řádového zboží Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou (viz Borotická), nikoliv tedy podle obce Humenec ležící východně od Benešova, jak uvádí Pražský uličník[2]. Humenec stával na sever od Hloubětína (dnešní ulice V Humenci) mezi Satalicemi, Kbely a Vysočany. Je zmiňován poprvé v roce 1207 spolu s Hloubětínem jako majetek řádu německých rytířů, vykoupen byl r. 1233 královnou Konstancií a darován v r. 1235 Křižovníkům. Při dvoře stávala tvrz, která v 15. století i se vsí zpustla, obě úplně zanikly v 16. století.[3]

 

[1] http://archivnimapy.cuzk.cz/men_c/VS-IV-15/VS-IV-15-1_index.html

[2] M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 3. díl, str. 58

[3] Některé zaniklé osady u Prahy. Památky archaeologické a místopisné. 1902, roč. 20, čís. 1, s. 72