K Letňanům

Ulice se nachází v oblasti, které se dnes říká Nové Ďáblice (zástavba rodinných domů na sever-severovýchod od akcízu, která se začala budovat kolem r. 2003). Název podle směru k MČ Letňany nese ulice od roku 2000. V roce 2006 byla prodloužena východním směrem.[1] Při pohledu na letecké snímky Ďáblic[2] (od r. 1938 do r. 2016) je zřejmé, že ještě v r. 1996 existovala zatím nepojmenovaná ulice jen jako příjezd ke garážím u bytového domu č.p. 161 („statkový barák“). Poté, co developer EKOSPOL a.s. vykoupil sousední pozemky na východ od ulice Ďáblické a byly vybudovány přístupové silnice ke vzniklým stavebním parcelám, dostala ulice jméno podle městské části Praha-Letňany, ke které směřuje. První písemná zmínka o Letňanech pochází z roku 1347, uvádí se v ní založení poplužního dvora „Wesz Letniany" kolem r. 1307. Jak píše Ottův slovník naučný, v roce 1890 měly Letňany 50 domů a v nich 606 obyvatel české národnosti (pro srovnání - sousední Čakovice měly tehdy 126 domů a 2111 obyvatel, Prosek 46 domů a 562 obyvatele a Ďáblice 80 domů s 990 obyvateli). Svůj charakter Letňany získávaly v době první republiky s výstavbou leteckých továren Letov (1921) a Avia (1931), Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ, 1927) a poboček Aera a Pragy. S nimi byla založena i dvě letiště. K další zásadní změně došlo v 70. a 80. letech 20. století s vybudováním sídliště na západní straně městské části. V r. 2002 se Letňany staly správním obvodem – Prahou 18 s 15 tisíci obyvateli. Za zmínku stojí národní přírodní památka Letňanské letiště, která je největší rezervací sysla obecného v České republice.[3]

 

[1] M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 3. díl, str. 70

[2] http://app.iprpraha.cz/js-api/app/OrtofotoArchiv/

[3] http://www.letnany.cz/clanky.php?clanek=historie