K Lomu

Jedna z historicky nejstarších ďáblických ulic je nazvána podle své polohy, neboť prochází přes místo nazývané v minulosti „Lom“, nepochybně podle toho, že zde kdysi býval lom, nyní již zaniklý. Na plánu Prahy z r. 1970 byste ji nenašli, nicméně při jejím pojmenování v r. 1971 po připojení Ďáblic k Praze se uvádí, že do té doby se z praktických důvodů označovala jako Čsl. armády – Lom.[1] Ulice jako spojnice mezi Ďáblicemi a Letňany je znázorněna i na mapě I. vojenského mapování (josefské) kolem r. 1780[2]. Z otisku mapy stabilního katastru Ďáblic z r. 1841[3] je zřejmé, že se nejednalo o bezvýznamnou komunikaci. V místech, kde dnes asfaltová silnice končí a přechází v polní, bývala odbočka k lomům, jeden z nich je na mapě zaznamenán přibližně v místech nově vybudované mimoúrovňové křižovatky v úrovni velkého ďáblického hřbitova. Po staletí se tu těžila kvalitní opuka pro stavby domů a opravy mostů. Postavením tří cihelen na konci 19. století těžba kamene zanikla a lomy byly zavezeny. Na leteckých snímcích[4] je vidět, že jako technická komunikace do Letňan fungovala cesta do doby zprovoznění Cínovecké a že ve své nynější podobě se objevuje od r. 2003. V porovnání s rovnoběžnými ulicemi (K Letňanům, Hořínecká, Zářijová) je ulice K Lomu vybudována velkoryseji, možná v budoucnu naváže na svou historickou funkci.

 

[1] M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1. díl, str. 288

[2]http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=500&lang=cs&z_width=800&...

[3] http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/am_main_102067_17.html

[4] http://app.iprpraha.cz/js-api/app/OrtofotoArchiv/