Kokořínská

Podle Pražského uličníku nese ulice název podle vsi Kokořín nacházející se kolem stejnojmenného hradu severně od Mělníka. V letech 1922-1971 se ulice nazývala Husova podle mistra Jana Husa, českého reformátora, kazatele v Betlémské kapli, později rektora pražské university, upáleného v r. 1415 v Kostnici.[1] Zemědělská ves Kokořín se nachází asi 14 km severovýchodně od Mělníka, na plošině nad Kokořínským dolem. V písemných pramenech se poprvé objevuje v roce 1320 v souvislosti s výstavbou gotického hradu, který zde nechal zbudovat Hynek Berka z Dubé. Obec vzniklá v podhradí kolem někdejší tvrze fungovala jako správní a zásobovací centrum pro obyvatele hradu. Od poloviny 16. století hrad pustnul. V závěru 19. století zakoupil zříceninu měšťan Václav Špaček a hrad v letech 1911 až 1918 zrekonstruoval do dnešní romantické podoby. V roce 2001 byl hrad Kokořín prohlášen národní kulturní památkou.[2]

Ulice však možná nese název po celé krajinné oblasti zvané Kokořínsko[3] se střediskovou obcí Dubá, a ta je spojena s krátkým působením Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. První písemná zmínka o tom pochází z roku 1253 z listiny, ve které Václav I. přiřknul Dubou spolu s osadami, které k ní náležely, nově založenému řádu křižovníků s červenou hvězdou. Dubský statek byl pro řád příliš odlehlý, proto jej po roce 1257 prodal rodu Ronovců, jejichž nejvýznamnější větev Berkové z Dubé držela území Kokořínska téměř čtyři století (jedním z potomků rodu byl i pražský arcibiskup a 25. velmistr řádu křižovníků Zbyněk Berka z Dubé - 1551-1606).

 

[1] M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1. díl, str. 349

[2] http://www.mesta.atlasceska.cz/kokorin/

[3] http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/charakteristika-oblasti/historie-uzemi/#_ftn1