Konětopská

Ulice prochází kolem dlouhé řady historicky cenných eklektických stodol se slepými segmentovými arkádami[1] („eklektický“ je styl, který vybírá určité tvary a prvky z různých stylů tak, aby ladily společně dohromady). V letech 1922-1971 se nazývala V uličce. Tento starý název, užívaný již před svým oficiálním zavedením, vystihoval charakter ulice. K zavedení názvu v roce 1922 došlo pro účely pošty, po vzniku tzv. Velké Prahy v těsném sousedství obce, k přejmenování na Konětopská (podle vsi Konětopy, okres Praha-východ) pak v roce 1971 po připojení Ďáblic k Praze (viz ulice Brigádnická, Byškovická).[2] Obec Konětopy, která leží ve Středočeském kraji zhruba 9 km severně od Staré Boleslavi, se poprvé připomíná v roce 1391 jako ves s tvrzí - vladyckým sídlem, poplatná řádu křižovníků. Dodnes zachovaná kompozice obce je středověkého původu. Podobně jako je tomu u Ďáblic, vznikla v místě křižovatky důležitých cest centrická náves - seskupení statků a rybník.[3] Jako součást brandýského panství[4] byla obec po tři staletí majetkem královské koruny. Koncem druhé světové války byly Konětopy vypáleny ustupujícími německými vojsky. Blízko obce se nachází jezero Konětopy - zatopená pískovna s průzračnou vodou na koupání a potápění obklopená borovicovým lesem, travnatou i písčitou pláží. Raritou je výskyt sladkovodních medúz.[5]

 

[1] http://www.prahaneznama.cz/praha-8/dablice/stare-dablice/

[2] M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1. díl, str. 357

[3] http://www.konetopy.cz/info.htm

[4] http://www.ludviksalvator.cz/vystava/panel001/image/image001.jpg

[5] http://www.jezerokonetopy.eu/