Liběchovská

Ulice oficiálně vznikla v r. 1999 a je pojmenována podle města Liběchov ležícího ve středních Čechách severně od Mělníka.[1] Podle leteckých map[2] je zřejmé, že prochází místy katastru Ďáblic nazývanými ve starých gruntovních knihách K Chabrům. V r. 1938 zde bylo ještě pole, v r. 1953 pak tudy vedla pěšina kolem sadu. Ulici byla vybudována až po r. 1996 s výstavbou nových domů.

Město Liběchov se nachází v okrese Mělník ve Středočeském kraji na pravém břehu řeky Labe při ústí potoka Liběchovky. Původní osada vznikla na staré obchodní cestě z Prahy a Mělníka do severních Čech a Lužice. První písemná zmínka pochází z roku 1311 v souvislosti se zdejší vodní tvrzí. Koncem 19. a začátkem 20. století se stal Liběchov letoviskem a východištěm cest do romantické oblasti Kokořínska. V dnešní době je původně výhodná poloha na významné obchodní stezce kvůli enormně narůstající dopravě spíše prokletím. Silnice I/9 Mělník - Žitava (něm. Zittau) vede přes Liběchov a přes další obce, po nichž jsou pojmenovány ulice v Ďáblicích - Osinalice (dnes patří k obci Medonosy), obec Kokořín, Mšeno, Lobeč a přes Zákupy. Liběchov a jeho blízké okolí je památkovou lokalitou mimořádné hodnoty kulturně - stavební, krajinné i přírodní jako jihozápadní okraj Přírodního parku Rymáň, sousedícího s Chráněnou krajinnou oblastí Kokořínsko. Kousek od Liběchova se nacházejí deset metrů vysoké sochy vytesané do pískovcové skály. Nazývají se Čertovy hlavy a téměř před dvěma stoletími je vytvořil sochař Václav Levý, který je pokládán za jednoho z otců moderního českého sochařství. Od Čertových hlav lze dojít k dalším jeho „skalním“ dílům - Harfenice, Had, kaple svaté Maří Magdalény a k plastikami vyzdobené jeskyňce Klácelka, která je součástí uzavřeného prostoru mezi skalami zvaného Blaník. Zde sochař vytesal slavné husitské bojovníky Jana Žižku a Prokopa Holého.[3] Liběchovem prochází cyklotrasa – Labská vinařská stezka, která je součástí nadregionální Labské trasy (pokračuje i v Německu jako „Elbe Radweg“) a mezinárodní trasy Praha – Berlín (KČT 2) a ta je součástí evropské trasy Eurovelo 7 (Nordkapp – Malta).

 

[1] M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 3. díl, str. 94

[2] http://app.iprpraha.cz/js-api/app/OrtofotoArchiv/

[3] Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 3. díl, str. 421-424