Mšenská

Pražský uličník informuje, že ulice je pojmenována podle obce Mšeno ležící severně od Prahy na Mělnicku. V letech 1922-1971 se nazývala Škroupova podle Františka Škroupa, hudebního skladatele a dirigenta, autora hudby české státní hymny.[1] Ulice byla v r. 1971 po připojení Ďáblic k Praze přejmenována, ačkoliv její název nebyl duplicitní, zřejmě proto, aby zůstal zachován jednotný ráz pojmenování okolních ulic – Lobečská a Chřibská. Všechny tři ulice spolu s ulicí Legionářů vznikly ve stejné době, tedy začátkem 20. let minulého století (viz Legionářů).

Přesný počátek či původ Mšena není přesně znám, avšak četné nálezy svědčí o tom, že mšenská náhorní plošina byla osídlena již v dobách pradávných. Slované přišli do těchto míst v 5. - 6. století n. l. a zakládali zde svá hradiště. Název Mšeno pravděpodobně pochází od krajinného znaku okolí - mechových porostů[2], tedy nejspíš místa, kde hojně vyrůstal nebo se často využíval mech, například při stavbě chalup. V 11. století stávala v místě dnešního osídlení vesnička s kostelem. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1306, kdy Václav III. daroval „ves svoji, jménem Mšeno“ Hynku Berkovi z Dubé. Po 30tileté válce spojil nový majitel panství Mšeno s lobečským a vzniklo panství Mšeno-Lobeč. V roce 2003 zde byla vyhlášena městská památková zóna, v obci působí „Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí“. Mšeno je malé, půvabné, klidné městečko v částečně zemědělské oblasti, s absencí průmyslu. Nachází se na východním okraji kokořínského údolí a je vstupní branou do CHKO Kokořínsko, lesnatého kraje, plného skalních útvarů, roklí a romantických zákoutí, protkaného množstvím turistických a cyklistických stezek v nedotčené přírodě.[3] [4]

 

[1] M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1. díl, str. 472

[2] Antonín Profous: Místní jména v Čechách http://mjc.ujc.cas.cz/search.php?where=strana&svazek=III&heslo=0152&useregexp=no

 

[3] Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

[4] http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/charakteristika-oblasti/historie-uzemi/#_ftn1