Na pramenech

Pražský uličník uvádí, že „název ulice, zřejmě přebírající starší pomístní jméno, vyjadřuje skutečný stav místa, mokřiny, v němž pramení přítok Mratínského (též Ďáblického nebo také Červenomlýnského) potoka.“[1] Polní cesta vedoucí k domkům čp. 484 a čp. 320, postaveným ve 30. letech minulého století při pozemkové reformě, dostala své jméno v r. 1971 spolu s dalšími ulicemi v části obce K Čakovicím (viz ulice Na Blatech). Ulice Na Pramenech od Kostelecké vede zpočátku po katastrální hranici s Čakovicemi, po pár metrech uhýbá doprava kolem podnikatelského objektu s č.ev. 120, postaveném v 90. letech minulého století (odtud několik let „svítil“ do krajiny nápis FOSPOL), a dále pokračuje jako šotolinou vysypaná polní cesta končící v polích u domku čp. 320. Stavební rozvoj obce lze dobře sledovat na stránkách Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kde je možné v aplikaci Dvě Prahy[2] porovnat mapu stabilního katastru Ďáblic z r. 1841 s leteckými snímky oblasti z let 1938-2016. Na indikační skice stabilního katastru[3] vidíme, že podél polní cesty bývaly kromě polí i vlhké louky rozparcelované pro potřeby ďáblických usedlostí a sloužící většinou jako pastviny. Dnes jsou tam pole, tráva a stromy zůstaly jen v oblasti prameniště a podél zregulovaného potůčku. Podle výkresů územního plánu hl. m. Prahy (stav k 1. 1. 2017)[4] nejsou volné pozemky podél ulice určeny k zastavění, ani zatím neschválený návrh Metropolitního plánu Prahy[5] nepočítá se stavebním rozvojem této části Ďáblic.

 

[1] M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1. díl, str. 517

[2] www.dveprahy.cz

[3] http://archivnimapy.cuzk.cz/skici/skici/KRM/KRM076018410/KRM076018410_index.html

[4] http://app.iprpraha.cz/js-api/app/vykresyUP/

[5] http://plan.iprpraha.cz/cs/upp-dokumentace