RMČ č.92/2022

28.3.2022
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01- Kontrola zápisu RMČ č.91/2022 Schváleno Zápis z RMČ č.91
02-Smlouva o spolupráci – GoOut, s.r.o. Schváleno Smlouva o spolupráci - GoOut, s.r.o. 952 22 Usnesení - Smlouva o spolupráci – GoOut, s.r.o.
03-Prominutí místního poplatku z pobytu Schváleno Doporučení MHMP, Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu 953 22 Usnesení - Prominutí místního poplatku z pobytu
04-Žádost o umístění atrakcí na akci „Čarodějnice 2022“ Schváleno Výpis z katastru nemovitostí, Nájemní smlouva krátkodobá - M.R. 955 22 Usnesení - Žádost o umístění atrakcí na akci „Čarodějnice 2022“
05-Servisní smlouva – GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s. Schváleno Servisní smlouva GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s., Příloha č.1 k Servisní smlouvě - údržba zařízení 956 22 Usnesení - Servisní smlouva – GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.
06-Volné byty – pomoc Ukrajině Schváleno Záměr o výpůjčce 954 22 Usnesení - Volné byty - pomoc Ukrajině
07-Protokol o vyřazení majetku č.2,3,4 Schváleno Návrh na vyřazení majetku 957 22 Usnesení - Protokoly o vyřazení majetku MČ Praha-Ďáblice č.2,3,4
08-Záměr pronájmu nebytových prostor - ordinací v budově Ke Kinu 159/7 Schváleno
09-PREdistribuce, a.s. - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Schváleno Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, Vyznačení věcného břemene 958 22 Usnesení - PREdistribuce, a.s. - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
10-Žádost o pronájem multifunkčního sálu - TŠ Astra Praha Schváleno Nájemní smlouva 959 22 Usnesení - Žádost o pronájem multifunkčního sálu – TŠ Astra Praha
11-Informace radních a pro radní Schváleno