RMČ č.98/2022

13.6.2022
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01- Kontrola zápisu RMČ č.97/2022 Schváleno Zápis z RMČ č.97
02-Program na zasedání ZMČ č.24 dne 22.6.2022 Schváleno 1012 22 Usnesení - Program na ZMČ č.24 dne 22.6.2022
03-Návrh Smlouvy o spolupráci – Chřibské domy, a.s. Schváleno Návrh Smlouvy o spolupráci, Geometrický plán 1010 22 Usnesení - Smlouva o spolupráci - Chřibské domy, a.s.
04-Dohoda o údržbě pozemku – SK Ďáblice Schváleno Dohoda o údržbě pozemku 1013 22 Usnesení - Dohoda o údržbě pozemku – SK Ďáblice
05-Nákup vybavení JSDH Schváleno Porovnání cenových nabídek 1014 22 Usnesení - Nákup vybavení JSDH
06-Záměr pronájmu v OD Ke Kinu Schváleno Plánky nebytových prostor 1015 22 Usnesení - Záměr pronájmu – OD Ke Kinu
07-Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s. Schváleno Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 1011 22 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a
08-Informace radních a pro radní Schváleno