20. veřejné zasedání ZMČ

Sdílet
15.12.2021
Pozvánka: 
NázevVelikost
Program90.06 KB
Zápis: 
NázevVelikost
Zápis ze ZMČ č.20468.81 KB
Audio: 
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
01- Kontrola zápisu ZMČ č.19/2021 Zápis ZMČ č.19 Schváleno stáhnout vše
02-Volný mikrofon Schváleno
03- Petice Starosta Schváleno 181 21 Usnesení - Petice stáhnout vše
Chřibské domy, s.r.o. - Smlouva o spolupráci - NEZAŘAZENO K JEDNÁNÍ Místostarosta
04- Veřejnoprávní smlouva - SK Ďáblice, z.s., 2022 Starosta Žádost SK Ďáblice o poskytnutí dotace, Návrh Veřejnoprávní smlouvy, Návrh usnesení ZMČ k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Schváleno 182 21 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva – SK Ďáblice, z.s., 2022 stáhnout vše
05- Veřejnoprávní smlouva - Senioři ČR, z.s., ZO Ďáblice, 2022 Starosta Žádost Klubu seniorů o dotaci, Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, Návrh usnesení ZMČ k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Schváleno 183 21 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva – Senioři ČR, z.s., ZO Ďáblice, 2022 stáhnout vše
06- Úhrada svozu TKO za II.pol. 2021 - informace Starosta Poplatek za TKO - 2.pol.2021, Návrh usnesení ZMČ ke schválení svozu TKO za II.pol.2021 Schváleno 184 21 Usnesení - Úhrada svozu TKO za II. pol. 2021 – informace stáhnout vše
07- Kompenzační příspěvek za provoz skládky v roce 2022 Starosta Důvodová zpráva, Návrh usnesení ZMČ ke Kompenzačnímu příspěvku za provoz skládky v roce 2022 Schváleno 185 21 Usnesení - Kompenzační příspěvek za provoz skládky v roce 2022 stáhnout vše
08- Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice - informace Starosta Příkaz starosty k inventarizaci za rok 2021, Tabulka - Inventarizační zpráva, Tabulka - Prohlášení o provedené inventarizaci, Plán inventur, Plán inventur - VHČ, Návrh usnesení ZMČ k Inventarizaci majetku MČ Praha-Ďáblice Schváleno 186 21 Usnesení - Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice – informace stáhnout vše
09- Dodatek č.1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu majetku Starosta Návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu majetku, Návrh usnesení ZMČ ke Smlouvě o bezúplatném převodu majetku Schváleno 187 21 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu majetku stáhnout vše
10- Rozpočtové opatření č.9,10/2021 - informace Finanční výbor Rozpočtové opatření č.9/2021, Rozpočtové opatření č.10/2021, Návrh usnesení ZMČ k Rozpočtovému opatření č.9 a č.10/2021 Schváleno 188 21 ZMČ k bodu Rozpočtové opatření č.9,10/2021 - informace stáhnout vše
11- Rozpočtové opatření č.11/2021 - schválení Finanční výbor Návrh rozpočtového opatření č.11/2021, Návrh usnesení ZMČ k Rozpočtovému opatření č.11/2021 Schváleno 189 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.11/2021 - schválení stáhnout vše
12- Rozpočtové provizorium na rok 2022 Finanční výbor Usnesení HMP, Návrh usnesení ZMČ k Rozpočtovému provizoriu Schváleno 190 21 Usnesení - Rozpočtové provizorium na rok 2022 stáhnout vše
13- Rozpočet PO na rok 2022 - informace Finanční výbor Rozpočet PO na rok 2022, Návrh usnesení ZMČ k Rozpočtu PO na rok 2022 Schváleno 191 21 Usnesení - Rozpočet PO na rok 2022 - informace stáhnout vše
14- Střednědobý výhled rozpočtu PO na rok 2023-2024 - informace Finanční výbor Střednědobý výhled rozpočtu PO na rok 2023-2024, Návrh usnesení ZMČ k Střednědobému výhledu rozpočtu PO na rok 2023-2024 Schváleno 192 21 Usnesení - Střednědobý výhled rozpočtu PO na rok 2023-2024 - informace stáhnout vše
15- Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2021 Finanční výbor Návrh usnesení ZMČ k Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2021 Schváleno 193 21 Usnesení - Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2021 stáhnout vše
16- Finanční dary občanům - informace a schválení Starosta Návrh usnesení ZMČ k Finančníém darům občanům a členům výborů a komisí Schváleno 194 21 Usnesení - Finanční dary občanům – informace a schválení - veřejné stáhnout vše
17- Informace radních a zastupitelů Schváleno
18- Diskuze Schváleno
Volební období: 
2018-2022