1. ustavující zasedání ZMČ

Sdílet
24.10.2022
Pozvánka: 
NázevVelikost
Program130.94 KB
Zápis: 
NázevVelikost
Zápis ze ZMČ č.1/2022523.49 KB
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
01- Složení slibu členů zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice Schváleno
02- Volba návrhového a volebnlího výboru Schváleno 01 22 Usnesení - Volba návrhového výboru, 02 22 Usnesení - Volba volebního výboru stáhnout vše
03- Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Schváleno 03 22 Usnesení - Určení ověřovatelů zápisu, 04 22 Usnesení - Určení zapisovatele zápisu stáhnout vše
04- Schválení pořadu jednání Schváleno
05- Volba starosty, místostarosty a členů Rady MČ Schváleno
05a- Určení počtu členů rady Schváleno
05b- Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady Schváleno
05c- Volba starosty Schváleno 05 22 Usnesení - Volba starosty stáhnout vše
05d- Předání řízení jednání ZMČ nově zvolenému starostovi Schváleno
05e-Určení počtu místostarostů Schváleno 06 22 Usnesení - Určení počtu místostarostů stáhnout vše
05f,g,h - Volba místostarostů, Volba členů RMČ, Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněné Schváleno 07 22 Usnesení - Určení výkonu funkce starosty, 08 22 Usnesení - Volba místostarostů, 09 22 Usnesení - Volba členů Rady MČ stáhnout vše
06- Vystoupení nově zvoleného starosty MČ Praha-Ďáblice Schváleno
07- Zřízení finančního a kontrolního výboru a jejich členů Schváleno
07a- Určení počtu členů FV a KV Schváleno 10 22 Usnesení - Určení počtu členů Finančního výboru a Kontrolního výboru stáhnout vše
07b- Volba předsedy FV Schváleno 11 22 Usnesení - Volba předsedy Finančního výboru stáhnout vše
07c- Volba předsedy KV Schváleno 12 22 Usnesení - Volba předsedy Kontrolního výboru stáhnout vše
07d- Volba členů FV Schváleno 13 22 Usnesení - Volba členů Finančního výboru, 15 22 Usnesení - Volba tajemnice Finančního výboru stáhnout vše
07e- Volba členů KV Schváleno 14 22 Usnesení - Volba členů Kontrolního výboru, 15a 22 Usnesení - Volba tajemnice Kontrolního výboru stáhnout vše
08- Rozpodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva Schváleno 16 22 Usnesení - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva stáhnout vše
09- Pověření tří členů zastupitelstva k ověřování zápisů ze zasedání ZMČ ve volebním období 2022-2026 Schváleno 17 22 Usnesení - Pověření tří členů zastupitelstva k ověřování zápisů ze zasedání ZMČ ve volebním období 2022-2026 stáhnout vše
10- Pověřenlí dvou členů ZMČ k podepisování doložky dle § 43 odst.1 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění Schváleno 18 22 Usnesení - Pověření dvou členů ZMČ k podepisování doložky dle § 43 odst. 1 zákona č. 131 2000 Sb., o hlavním městě Praze v stáhnout vše
11- Rozpočtovbé opatření č.9 a 10/2022 - informace Tajemnice Rozpočtové opatření č.9/2022, Rozpočtové opatření č.10/2022 Schváleno 19 22 ZMČ k bodu Rozpočtové opatření č.9/2022 - informace, 19a 22 Usnesení - Rozpočtové opatření č.10/2022 - informace stáhnout vše
12- Diskuze Schváleno
13- Závěr Schváleno
Usnesení: 
NázevVelikost
19a 22 Usnesení - Rozpočtové opatření č.10/2022 - informace233.75 KB
19 22 Usnesení - Rozpočtové opatření č.9/2022 - informace253.99 KB
18 22 Usnesení - Pověření dvou členů ZMČ k podepisování doložky dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v125.27 KB
17 22 Usnesení - Pověření tří členů zastupitelstva k ověřování zápisů ze zasedání ZMČ ve volebním období 2022-2026121.01 KB
16 22 Usnesení - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva143.7 KB
15a 22 Usnesení - Volba tajemnice Kontrolního výboru118.75 KB
15 22 Usnesení - Volba tajemnice Finančního výboru119.16 KB
14 22 Usnesení - Volba členů Kontrolního výboru121.58 KB
13 22 Usnesení - Volba členů Finančního výboru121.49 KB
12 22 Usnesení - Volba předsedy Kontrolního výboru118.8 KB
11 22 Usnesení - Volba předsedy Finančního výboru119.05 KB
10 22 Usnesení - Určení počtu členů Finančního výboru a Kontrolního výboru120.11 KB
09 22 Usnesení - Volba členů Rady MČ119.97 KB
08 22 Usnesení - Volba místostarostů117.32 KB
07 22 Usnesení - Určení výkonu funkce starosty119.6 KB
06 22 Usnesení - Určení počtu místostarostů117.37 KB
05 22 Usnesení - Volba starosty138.64 KB
04 22 Usnesení - Určení zapisovatele zápisu116.41 KB
03 22 Usnesení - Určení ověřovatelů zápisu117.25 KB
02 22 Usnesení - Volba volebního výboru120.67 KB
01 22 Usnesení - Volba návrhového výboru120.31 KB
Volební období: 
2018-2022