Spolek Parkán

Spolek Parkán – Společně pro děti

Od roku 2016 začal v Ďáblicích aktivně působit spolek rodičů, učitelů a přátel ďáblické školy – Spolek Parkán. Naším cílem je podporovat kvalitu vzdělávání v ďáblické základní škole, rozvíjet spolupráci rodičů, pedagogů a občanů a pomáhat uskutečňovat vizi komunitní školy. Mimo jiné se snažíme:

-         

finančně, materiálně i odborně pomoci k rozvoji ďáblické školy,

-         

shromažďovat a předávat informace týkající se vzdělávání a volnočasových aktivit,

-         

podporovat znevýhodněné žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

-         

podporovat bezpečné a zdravé prostředí pro děti a pedagogy školy,

-         

ve spolupráci se školou pořádat akce přispívající k rozvoji komunitní školy,

-         

získávat pomoc a prostředky na plnění shora uvedených cílů.

 

Spolek nabízí novou platformu pro ty, kterým záleží na škole a vzdělání dětí a kdo by rádi v tomto směru pomohli. Činnost spolku se řídí stanovami. Statutárním orgánem je tříčlenný výkonný výbor, který se pravidelně schází a alespoň jednou ročně svolává nevyšší orgán – členskou schůzi.

 

Příjmy spolku se skládají z darů, členských příspěvků, v budoucnu počítáme také s grantovými dotacemi. Získané prostředky jsou celé využívány na plnění cílů spolku, jsou tedy výhradně použity pro školu a její žáky. Naší prioritou je využívat získané prostředky transparentně a účelně.

 

Usilujeme o to, aby naše děti dostaly kvalitní vzdělání a prožily co nejhezčí školní léta. Uvítáme každého, kdo chce život v ďáblické škole zlepšovat a tvořit. Přidejte se k nám nebo nás podpořte!

 

Kontakt: info@spolekparkan.cz

Web: www.spolekparkan.cz

Sdílet