Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava

Do 70. let dvacátého století (do r. 1976) sloužila kaple k pravidelným bohoslužbám a k oslavám církevních svátků. Po odvozu inventáře pak postupně chátrala. Do r. 2006 patřila Arcibiskupství pražskému. Od prosince téhož roku je kaple opět majetkem Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Jeho tehdejšímu velmistrovi a generálovi Mgr. Jiří Kopejskovi, O. Cr. nebyl další osud kaple lhostejný. Hned v r. 2006 tu byla sloužena štědrovečerní půlnoční mše sv. s velkou účastí lidí (asi 150 osob). Začaly se zde konat pravidelné měsíční nedělní bohoslužby. Kaple dostala v r. 2008 také nový rozvod elektrického proudu a varhany, do té doby s měchem jen na nožní pohon, byly osazeny novým elektrickým ventilátorem. V témže roce byly vymalovány i stěny kaple. Následně byly restaurovány fresky ve vnitřním prostoru kaple. V současné době byly osazeny nově zrestaurované venkovní sochy a plánuje se odborné vyčištění oltáře.

Bohoslužby v kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava v Ďáblicích
se konají pravidelně každou neděli v 10:30 hodin.

Před každou bohoslužbou je možné přistoupit ke svátosti smíření.
Duchovní správa: Tomáš Gregůrek, O.Cr.
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město, tel.: 221 108 357   
e-mail: tomas.gregurek@krizovnici.eu
www.kapledablice.cz

Sdílet