Rada rodičů MŠ

Rada rodičů mateřské školky působí při MŠ od roku 2000 a rodiče dětí do ní zvolili zástupce za každou třídu. Schází se obvykle 3x ročně nebo podle potřeby.

Rada rodičů MŠ:
Paní Havrdová, paní Postupová, pan Horák, paní Kasa, paní Soukupová, paní Kadlečková, pan Tesař.

Rada rodičů je poradním orgánem ředitelky školy a úzce spolupracuje se zástupkyní ředitelky MŠ. Zprostředkovává bližší kontakt a podrobnější informovanost mezi vedením školy a rodiči (organizace a chod školy, výroční zpráva, náměty, podněty, připomínky, informace o záměrech i akcích školy a podobně). Dále vede fond rodičů a ve spolupráci se zástupkyní ředitelky MŠ rozhoduje o jeho využití ve prospěch dětí na akce školky.

Sdílet