Ďáblický háj

Nejvyhledávanějším místem pro relaxaci a procházky v přírodě je u nás Ďáblický háj. Často zde probíhají akce pro děti, naučné stezky, nebo sportovní klání. Najdete zde několik dětských hřišť a prolézaček a nachází se zde také místo zvané Areál zdraví. V tomto prostoru se konají soukromé i veřejné akce (opékání buřtů, oslavy, přednášky a podobně). Areál zdraví nabízí mimo jiné fitness prvky pro cvičení v přírodě a místo k posezení.

Výhled na krajinu

Na severním okraji Ďáblického háje se nachází vyhledávaná ďáblická hvězdárna a rovněž je zde krásný výhled. Při pěkném počasí dohlédnete až na Krkonoše, vždy byste měli ale vidět Milešovku, Říp, Bezděz a Ještěd. Právě proto se tomuto vrcholu s kovovým křížem na kamenném podstavci,  přezdívá „rozhledna“.

Tajemný vrch Ládví

Uprostřed lesoparku se tyčí vrch Ládví (359 m.n.m.), který provází pověst tajemného místa z historických časů. Proč tajemné místo? Podle archeologů bylo celé okolí vrchu Ládví obydleno, ovšem právě zde, na kopci, nikdy nestálo žádné sídlo. A to i přesto, že ze strategického hlediska by šlo jistě o prostor vhodný k vybudování opevnění. Nabízí se tak teorie, že Ládví byl považován za posvátné místo.

Balvany z pravěku

O kousek dál se nachází unikátní geologická přírodní památka se stejným názvem - Ládví. Kdysi se v těchto místech těžil buližník, což je hornina, na kterou narazíte prakticky v celém prostoru lesa. Tato hornina vznikla před miliony let, když kopec obklopovalo moře a vlny uhlazovaly balvany, které zde vidíme i dnes. Ještě v pravěku vyráběli lidé z buližníku pazourky a jiné zbraně a nástroje, později se z něj stavěly i základy domů. V nedalekých Dolních Chabrech stojí například menhir, který pochází rovněž z těchto míst.

Čolci i mateřídouška

V prostoru lesa najdeme několik jezírek, která se stávají útočištěm řady zajímavých živočichů jako je například čolek. U hvězdárny rostou teplomilné rostliny jako je třeba mateřídouška. V Ďáblickém háji najdete mnoho druhů dřevin, nejvíce však dub zimní, modřín opadavý a lípu srdčitou.

Pokud projdete celý les, dostanete se do Vozovny kobylisy, odkud můžete plynule přejít do Čimického háje. Lesem vedou dvě turistické stezky. Po zelené se dostanete do Troje a do Zoo, po žluté až k Vltavě, kde můžete využít přívoz a dostat se na druhou stranu řeky.

Sdílet