Beseda „Odvodnění Ďáblic a hospodaření s dešťovou vodou – HDV”

Prezentace účastníků besedy
Prezentace účastníků besedy
Fotogalerie záplav
Fotogalerie záplav
Fotogalerie záplav
Fotogalerie záplav
Fotogalerie záplav
Fotogalerie záplav
Fotogalerie záplav
Fotogalerie záplav
Fotogalerie záplav
PRAHA TV s J. Plamínkovou
PRAHA TV s M. Růžičkou
PRAHA TV s H. Rosypalovou
PRAHA TV s J. Abrahámem
TZB-info s M. Růžičkou
TZB-info s J. Plamínkovou
Připravené auditorium
Připravené auditorium
Připravené auditorium
Připravené auditorium
Zahájení besedy
Úvodní slovo
M. Vlk
D. Stránský
M. Růžička
J. Hrbek
Dešťovka
Auditorium
Auditorium
Auditorium
Auditorium
Diskuze
J. Haleš
J. Plamínková
Č. Štuka
J. Hrbek
F. Michek
Občerstvení
Občerstvení
Občerstvení
Občerstvení
Občerstvení
Občerstvení
Občerstvení
Občerstvení
Občerstvení
Občerstvení
Občerstvení
Kuloární rozhovory
Kuloární rozhovory
Kuloární rozhovory
Kuloární rozhovory
Kuloární rozhovory
Kuloární rozhovory
Kuloární rozhovory
Kuloární rozhovory
Kuloární rozhovory
Kuloární rozhovory
Kuloární rozhovory
II. část besedy – H. Rosypalová
Z. Pokorný
R. Kohout
Z. Zelinka
J. Lešner
Diskuze
D. Stránský
O. Nehasil
K. Bezušek
Z. Pokorný
R. Rexa
J. Hrbek
M. Hlásková
M. Poláček
M. Lonek
M. Stroblová
M. Růžička
H. Rosypalová
Poděkování partnerům besedy
Poděkování moderátorce
Realizační tým
Realizační tým
Realizační tým
Realizační tým
Realizační tým
Realizační tým
Realizační tým
Sponzor – VODA CZ

Dne 19. 4. 2017 proběhla v Ďáblicích beseda „Odvodnění Ďáblic a hospodaření s dešťovou vodou (dále jen HDV)“. Bližší informace a audiozáznamy z besedy naleznete na: http://dablice.cz/stavebni-akce (v části: D. Beseda)

Foto: František Kostka