Čestné občanství Ďáblic uděleno

Zastupitelé Městské části Praha-Ďáblice na svém prosincovém zasedání schválili zásady pro udělování čestného občanství naší městské části, a v posledním únorovém dnu jsme byli svědky jeho předání. Prvním občanem, který toto ocenění získal, je Zdeněk Corn, někdejší občan Ďáblic, učitel a ředitel naší základní školy, a také iniciátor stavby hvězdárny na vrcholku Ládví. Bylo mu uděleno in memoriam, jako „zvláštní projev úcty a ocenění mimořádných zásluh v oblasti vzdělávání mládeže, v popularizaci astronomie, ve spolkové činnosti a za osobní statečnost“.

Při důstojném aktu, který proběhl v prostorách hvězdárny a v knihovně základní školy, byli přítomni manželka Jaroslava Cornová, syn MUDr. Zdeněk Corn, další členové rodiny a hosté.

Foto : Pavel Veselý