Den Země 2018 v mateřské škole

  V sobotu 21. dubna 2018 se s jednodenním předstihem sešly ďáblické děti se svými rodiči v areálu naší mateřské školy. Společně se připojili k miliardě lidí z celého světa a oslavili mezinárodní Den Země, který nám připomíná, co bychom měli nejen obdivovat, ale především chránit. Tento svátek vznikl z původních dnů Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí a na možnosti jeho udržení a zlepšení.

Foto : Pavel Veselý