Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s SDH Ďáblice