Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s SK Ďáblice