Buližníková

Ulice vznikla v roce 2000. Její název má připomínat místní podloží z buližníku, sedimentární křemité horniny používané i jako prubířský kámen ke zkoušení jakosti drahých kovů.[1] V dřívějších dobách byl buližník velmi často využíván jako stavební kámen do základů domů, pro dláždění ulic, na štětování silnic ap. Vyráběl se z něho štěrk na silniční drť.

 

[1] M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 3. díl, str. 37