12. veřejné zasedání

Sdílet
18.5.2016
Pozvánka: 
NázevVelikost
program229.86 KB
Zápis: 
NázevVelikost
zápis z 12. ZMČ108.95 KB
Audio: 
NázevVelikost
12_017.85 MB
12_0282.97 MB
12_0395.86 MB
12_04116.64 MB
12_0575.33 MB
12_0642.97 MB
12_0733.84 MB
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
1/12 Složení slibu zastupitelů MČ Praha – Ďáblice tajemník Projednáno
2/12 Kontrola zápisu z 11. veřejného zasedání ZMČ zápis, připomínky k zápisu M. Lonek Schváleno stáhnout vše
3/12 Volný mikrofon Projednáno
4/12 Stavební akce „Dostavba a stavební úpravy ZŠ Praha – Ďáblice“ starosta podklady 04 Schváleno 104/16/ZMČ k vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce „Dostavba a stavební úpravy ZŠ Praha – Ďáblice“ stáhnout vše
5/12 Členství MČ Praha – Ďáblice ve spolku Otevřená města starosta podklady 05 Schváleno 106/16/ZMČ ke členství ve spolku samospráv Otevřená města, z. s. stáhnout vše
6/12 Návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o volném pohybu psů tajemník podklady 06 Projednáno stáhnout vše
7/12 Účetní uzávěrka za rok 2015 za MČ Praha – Ďáblice a za příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ starosta podklady 07, přílohy 07 Schváleno 107/16/ZMČ k účetní závěrce 2015 MČ Praha – Ďáblice a PO ZŠ a MŠ stáhnout vše
8/12 Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice předseda FV podklady 08 Schváleno 108/16/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 3 pro rok 2016 stáhnout vše
9/12 Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice předseda FV podklady 09 Schváleno 105/16/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 4 pro rok 2016 stáhnout vše
10/12 Žádost o svěření pozemku parc. č. 1172/1 v k.ú. Ďáblice do správy MČ Praha – Ďáblice starosta podklady 10 Neprojednáno stáhnout vše
11/12 Informace starosty a zastupitelů Projednáno
Volební období: 
2014-2018
Časy: