15. veřejné zasedání ZMČ

Sdílet
12.10.2016
Pozvánka: 
NázevVelikost
program205.48 KB
Zápis: 
NázevVelikost
zápis z 15. ZMČ113.13 KB
Audio: 
NázevVelikost
15_0178.35 MB
15_0239.86 MB
15_0315.13 MB
15_0451.6 MB
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
1/15 Kontrola zápisu ze 14. veřejného zasedání ZMČ bod 1 - kontrola zápisu Schváleno stáhnout vše
2/15 Volný mikrofon Schváleno
3/15 Dodatek č. 1. ke smlouvě o nájmu sportovního areálu mezi MČ a SK Ďáblice z.s. starosta bod 3 - dodatek SK Schváleno 117/16/ZMČ k Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu sportovního areálu stáhnout vše
4/15 Rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice RNDr. Štuka bod 4 - RO 8 Schváleno 118/16/ZMČ K rozpočtovému opatření č. 8 pro rok 2016 stáhnout vše
5/15 Rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice RNDr. Štuka bod 5 - RO9 Schváleno 119/16/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 9 pro rok 2016 stáhnout vše
6/15 Schválení kompenzačního příspěvku za provoz skládky na rok 2017 RNDr. Štuka bod 6 - kompenzační příspěvek Schváleno 120/16/ZMČ k vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz skládky v roce 2017 stáhnout vše
7/15 Pravidla pro vydávání Ďáblického zpravodaje Mgr. Tranová bod 7 - pravidla ĎZ Schváleno 121/16/ZMČ K pravidlům pro vydávání Ďáblického zpravodaje, 122/16/ZMČ K volbě členů redakční rady Ďáblického zpravodaje stáhnout vše
8/15 Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice M. Lonek Neprojednáno
9/15 Informace starosty a zastupitelů Projednáno
10/15 Diskuze Projednáno
8/15 Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem starosta bod doplnění 1 - skládka Schváleno 123/16ZMČ K Dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem stáhnout vše
Volební období: 
2014-2018
Časy: