16. veřejné zasedání ZMČ

Sdílet
14.12.2016
Pozvánka: 
NázevVelikost
program310.85 KB
Zápis: 
NázevVelikost
zápis z 16. ZMČ138.02 KB
Audio: 
NázevVelikost
16_01102.96 MB
16_0224.53 MB
16_0360.85 MB
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
1/16 Kontrola zápisu ze 15. veřejného zasedání ZMČ Schváleno
2/16 Volný mikrofon Schváleno
3a/16 Schválení rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2017 RNDr. Štuka bod 3a - rozpočet MČ Schváleno 124/16/ZMČ k rozpočtu městské části Praha – Ďáblice stáhnout vše
3b/16 Schválení rozpočtu VHČ MČ Praha – Ďáblice na rok 2017 RNDr. Štuka bod 3b - rozpočet VHČ Schváleno 125/16/ZMČ k rozpočtu VHČ městské části Praha – Ďáblice stáhnout vše
4/16 ztaženo Neprojednáno
5/16 Příspěvek na svoz komunálního odpadu za rok 2016 RNDr. Štuka bod 5 - komunální odpad Schváleno 126/16/ZMČ k příspěvku na svoz komunálního odpadu za rok 2016 stáhnout vše
6/16 Rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice RNDr. Štuka bod 6 - RO 10 Schváleno 127/16/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 10 pro rok 2016 stáhnout vše
7/16 Rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice RNDr. Štuka bod 7 - RO 11 Schváleno 128/16/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 11 pro rok 2016 stáhnout vše
8/16 Rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice RNDr. Štuka bod 8 - RO12 Schváleno 129/16/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 12 pro rok 2016 stáhnout vše
9/16 Schvalování rozpočtových opatření tajemník bod 9 - schvalování RO Schváleno 130/16/ZMČ k provádění rozpočtových opatření koncem roku 2016, 131/16/ZMČ k provádění rozpočtových opatření bez vlivu na celkové příjmy a výdaje stáhnout vše
10/16 Odpis pohledávek městské části starosta bod 10 - odpis pohledávky Schváleno 132/16/ZMČ k odpisu závazků a pohledávek za společností Meribel s.r.o. stáhnout vše
11/16 Zmařená investice akce „Chráněné byty Ďáblice“ starosta bod 11 - zmařená investice Schváleno 133/16/ZMČ k rozpracované investici z roku 2009 na akci Chráněné byty Ďáblice stáhnout vše
12a/16 Zpráva o činnosti finančního výboru RNDr. Štuka bod 12a - zpráva FV Schváleno 134/16/ZMČ ke zprávě o činnosti finančního výboru stáhnout vše
12b/16 Zpráva o činnosti kontrolního výboru Ing. Zajíček bod 12b - zpráva KV Schváleno 135/16/ZMČ ke zprávě o činnosti kontrolního výboru stáhnout vše
12c/16 Zpráva o činnosti výboru pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice Ing. Dvořák bod 12c - zpráva VpKS Schváleno 136/16/ZMČ ke zprávě o činnosti výboru pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice stáhnout vše
13/16 Zrušení výboru pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice Ing. Dvořák bod 13 - zrušení VpKS Schváleno 137/16/ZMČ ke zrušení výboru pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice stáhnout vše
14/16 Výběrové řízení na letní a zimní údržbu v obci tajemník bod 14 - údržba Ďáblic Schváleno 138/16/ZMČ k zajištění letní a zimní údržby MČ Praha - Ďáblice stáhnout vše
15/16 Poskytnutí účelové dotace SK Ďáblice z.s starosta bod 15 - dotace SK Schváleno 139/16/ZMČ k poskytnutí účelové dotace SK Ďáblice z.s. stáhnout vše
16/16 Žádost o svěření pozemků v k.ú. Ďáblice do správy MČ Praha – Ďáblice starosta bod 16 - žádost o svěření, bod 16 - žádost o svěření 2 Schváleno 140/16/ZMČ k žádosti o svěření pozemku parc. č. 1729/115 v k.ú. Ďáblice, 141/16/ZMČ k žádosti o svěření pozemků parc. č. 1646/32, 1646/33 a 1646/47 v k.ú. Ďáblice stáhnout vše
17/16 Přistoupení městské části do Sdružení místních samospráv ČR starosta bod 17 - přistoupení do SMS Schváleno 142/16/ZMČ k přistoupení městské části do Sdružení místních samospráv ČR stáhnout vše
18/16 Inventarizace majetku MČ Praha – Ďáblice za rok 2016 tajemník bod 18 - inventarizace Schváleno 143/16/ZMČ ke jmenování inventarizačních komisí pro zajištění stáhnout vše
19/16 Informace starosty a zastupitelů Projednáno
20/16 Diskuze Projednáno
Usnesení: 
NázevVelikost
143/16/ZMČ ke jmenování inventarizačních komisí pro zajištění25.02 KB
142/16/ZMČ k přistoupení městské části do Sdružení místních samospráv ČR25.6 KB
141/16/ZMČ k žádosti o svěření pozemků parc. č. 1646/32, 1646/33 a 1646/47 v k.ú. Ďáblice44.05 KB
140/16/ZMČ k žádosti o svěření pozemku parc. č. 1729/115 v k.ú. Ďáblice68.71 KB
139/16/ZMČ k poskytnutí účelové dotace SK Ďáblice z.s.71.84 KB
138/16/ZMČ k zajištění letní a zimní údržby MČ Praha - Ďáblice27.31 KB
137/16/ZMČ ke zrušení výboru pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice23.81 KB
136/16/ZMČ ke zprávě o činnosti výboru pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice24.44 KB
135/16/ZMČ ke zprávě o činnosti kontrolního výboru23.93 KB
134/16/ZMČ ke zprávě o činnosti finančního výboru23.94 KB
133/16/ZMČ k rozpracované investici z roku 2009 na akci Chráněné byty Ďáblice25.57 KB
132/16/ZMČ k odpisu závazků a pohledávek za společností Meribel s.r.o.27.19 KB
131/16/ZMČ k provádění rozpočtových opatření bez vlivu na celkové příjmy a výdaje28.83 KB
130/16/ZMČ k provádění rozpočtových opatření koncem roku 201628.81 KB
129/16ZMČ k rozpočtovému opatření č. 12 pro rok 201685.63 KB
128/16/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 11 pro rok 2016104 KB
127/16/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 10 pro rok 201691.09 KB
126/16/ZMČ k příspěvku na svoz komunálního odpadu za rok 201628.05 KB
125/16/ZMČ k rozpočtu VHČ městské části Praha – Ďáblice72.49 KB
124/16/ZMČ k rozpočtu městské části Praha – Ďáblice68.05 KB
Volební období: 
2014-2018
Časy: