17. veřejné zasedání ZMČ

Sdílet
1.3.2017
Pozvánka: 
NázevVelikost
program254.67 KB
Zápis: 
NázevVelikost
zápis ze 17. ZMČ7.52 MB
Audio: 
NázevVelikost
17_01112.66 MB
17_02106.83 MB
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
1/17/17 Kontrola zápisu ze 16. veřejného zasedání ZMČ bod 1 - kontrola zápisu Schváleno stáhnout vše
2/17/17 Volný mikrofon Schváleno
3/17/17 Přijetí daru – ideální části pozemků parc. č. 1548/47 a 1548/74 v k.ú. Ďáblice starosta bod 3 - pozemky darem Schváleno 145/17/ZMČ k přijetí daru ideální 1/3 pozemků parc. č. 154847 a 154874 v k.ú. Ďáblice stáhnout vše
4/17/17 Žádost o odkup části pozemku parc. č. 180 v k.ú. Ďáblice zástupce starosty bod 4 - prodej pozemku Schváleno 146/17/ZMČ k záměru prodeje části pozemku p.č. 180 v k.ú. Ďáblice stáhnout vše
5/17/17 Stanovení odměn neuvolněným zastupitelům tajemník bod 5 - odměny zastupitelů Schváleno 147/17/ZMČ k výši odměn neuvolněným zastupitelům stáhnout vše
6/17/17 Určení dlouhodobě uvolněného zastupitele pro výkon funkce předsedy Školské a kulturní komise starosta bod 6 - uvolněný zastupitel Neprojednáno stáhnout vše
7/17/17 Odvod finančních prostředků Základní školy do rozpočtu zřizovatele starosta bod 7 - odvod ZŠ Schváleno 144/17/ZMČ k odvodu finančních prostředků ZŠ do rozpočtu zřizovatele stáhnout vše
8/17/17 Rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice za rok 2016 předseda FV bod 8 - RO13 Schváleno 148/17/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 13 pro rok 2016 stáhnout vše
9/17/17 Rozpočtové opatření č. 14 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice za rok 2016 tajemník bod 9 - RO14 Schváleno 149/17/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 14 pro rok 2016 stáhnout vše
10/17/17 Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice předseda FV Schváleno 150/17/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 1 pro rok 2017 stáhnout vše
11/17/17 Rozpočtový výhled MČ Praha – Ďáblice do roku 2022 starosta bod 11 - rozpočtový výhled Schváleno 151/17/ZMČ k rozpočtovému výhledu pro roky 2017 - 2022 stáhnout vše
12/17/17 Odpisy pohledávek tajemník bod 12 - odpisy Schváleno 152/17/ZMČ k odpisu pohledávek a závazků stáhnout vše
13/17/17 Zpráva hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha – Ďáblice k 31. 12. 2016 tajemník bod 13 - inventarizace Schváleno 153/17/ZMČ k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha – Ďáblice stáhnout vše
14/17/17 Zpráva o probíhajících soudních sporech starosta bod 14 - náklady Schváleno stáhnout vše
15/17/17 Informace radních a zastupitelů Schváleno
16/17/17 Diskuze Schváleno
Volební období: 
2014-2018
Časy: