18. veřejné zasedání ZMČ

Sdílet
5.4.2017
Pozvánka: 
NázevVelikost
Program204.64 KB
Zápis: 
NázevVelikost
Zápis ze ZMČ č.18669.68 KB
Audio: 
NázevVelikost
18_0187.49 MB
18_0226.86 MB
18_0391.09 MB
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
1/18/ZMČ Kontrola zápisu ze 17. veřejného zasedání ZMČ bod 1 - zápis 17. ZMČ Schváleno stáhnout vše
2/18/17 Volný mikrofon Projednáno
3/18/17 Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice předseda FV bod 3 - rozpočtové opatření č. 2 Schváleno 154/17/ZMČ k rozpočtovému opatření č. 2 pro rok 2017 stáhnout vše
4/18/17 Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na roky 2017 až 2022 starosta bod 4 - výhled rozpočtu Schváleno 155/17/ZMČ ke střednědobému rozpočtovému výhledu rozpočtu na roky 2017 - 2022 stáhnout vše
5/18/17 Účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2016 starosta bod 5 - účetní závěrka ZŠ Schváleno 156/17/ZMČ k účetní závěrce Základní školy a mateřské školy za rok 2016 stáhnout vše
6/18/17 Účetní závěrka MČ Praha – Ďáblice za rok 2016 starosta bod 6 - účetní závěrka MČ Schváleno 157/17/ZMČ k účetní závěrce MČ Praha - Ďáblice za rok 2016 stáhnout vše
7/18/17 Vícepráce na zakázce „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ zástupce starosty Neprojednáno
8/18/17 Vybudování komunikace ke hvězdárně starosta bod 8 - chodník ke hvězdárně, bod 8 - upravené usnesení Schváleno 158/17/ZMČ k veřejné zakázce malého rozsahu na rekonstrukci chodníku ke hvězdárně stáhnout vše
9/18/17 Plánovací smlouva se společností Bydlení Ďáblice s.r.o. starosta bod 9 - podklady Projednáno stáhnout vše
10/18/17 Informace radních a zastupitelů Projednáno
11/18/17 Diskuze Projednáno
doplnění 1 Přijetí daru ideálních 2/3 pozemků parc. č. 1548/47 a 1548/74 v k.ú. Ďáblice starosta doplnění 1 - pozemky darem Neprojednáno stáhnout vše
Volební období: 
2014-2018
Časy: