22. veřejné zasedání ZMČ

Sdílet
13.9.2017
Pozvánka: 
NázevVelikost
Program270.22 KB
Zápis: 
NázevVelikost
Zápis ze ZMČ č.22676.68 KB
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
01- Kontrola zápisu ZMČ č. 21/2017 Starosta Schváleno
02- Slib nového zastupitele Starosta Slib nového zastupitele Schváleno 177 17 Usnesení k bodu Složení slibu nového zastupitele stáhnout vše
03- Volný mikrofon Schváleno
04- Zřizovací listina ZŠ a MŠ Starosta Smlouva o výpůjčce - nemovitý majetek - ZŠ, Zřizovací listina ZŠ a MŠ Schváleno 178 17 Usnesení k bodu Zřizovací listina ZŠ a MŠ a Smlouva o výpůjčce stáhnout vše
05- Rozpočtové opatření č. 8/2017 Zástupce starosty Důvodová zpráva, Rozpočtové opatření č.8/2017 Schváleno 179 17 Usnesení k bodu Rozpočtové opatření č.8/2017, Příloha k usnesení Rozpočtové opatření č.8/2017 stáhnout vše
06- Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo – VW Wachal, a.s. Zástupce starosty Dodatek č.8/2017 ke Smlouvě o dílo - VW Wachal a.s., Komentář ke ZL, ZL č.72, ZL č.73, ZL č.74, ZL č.75, ZL č.76, ZL č.77, ZL č.78 Schváleno 180 17 Usnesení k bodu Dodatek č.8 ke Smlouvě o dílo - VW Wachal a.s., Příloha k usnesení Dodatek č.8 stáhnout vše
07- Kompenzační příspěvek za provoz skládky v roce 2018 starosta Důvodová zpráva - kompenzační příspěvky Schváleno 181 17 Usnesení k bodu Vyplacení kompenzačního příspěvku za provoz skládky v roce 2018 stáhnout vše
08- Ceník inzerce Ďáblického zpravodaje Starosta Ceník k Inzerci ĎZ Schváleno 182 17 Usnesení k bodu Ceník Ďáblického zpravodaje stáhnout vše
09- Diskuze Schváleno
10- Informace radních a zastupitelů Schváleno
Volební období: 
2014-2018