24. veřejné zasedání ZMČ

Sdílet
14.3.2018
Pozvánka: 
NázevVelikost
Program56.58 KB
Zápis: 
NázevVelikost
Zápis ze ZMČ č.24299.69 KB
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
01- Kontrola zápisu ze ZMČ č.23 Starosta Schváleno
02- Volný mikrofon Starosta Schváleno
03- Delegování kompetence ZMČ na RMČ - úprava rozpočtu MČ - přijetí účelových prostředků Starosta Důvodová zpráva, Formuláře žádosti o dotace, Záznam finančního vypořádání, Návrh usnesení Schváleno 202 18 Usnesení - Delegování kompetence ZMČ na RMČ - úprava rozpočtu MČ - přijetí účelových prostředků stáhnout vše
04- Dodatek ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Starosta Návrh usnesení, Dodatek ke zřizovací listině - příloha č.4, Dodatek ke zřizovací listině Schváleno 203 18 Usnesení - Dodatek ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ stáhnout vše
05- Inventarizace 2017 Tajemnice Návrh usnesení, HIZ Schváleno 204 18 Usnesení - Inventarizace 2017 stáhnout vše
06- Plastové nádrže na akumulaci srážkových vod Místostarosta Návrh usnesení, Fotografie nádrže, Vzor Žádosti, Pravidla pro poskytnutí nádrží Schváleno 205 18 Usnesení - Plastové nádrže na akumulaci srážkových vod stáhnout vše
07- RO č.1/2018 FV Návrh usnesení, Rozpočtové opatření č.1/2018 Schváleno 206 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 1/2018 stáhnout vše
08- RO č.2/2018 FV Návrh usnesení, Důvodová zpráva , Rozpočtové opatření č.2/2018 Schváleno 207 18 Usnesení - Rozpočtové opatření 2/2018 stáhnout vše
09- Diskuze Schváleno
10- Informace radních a zastupitelů Schváleno
Volební období: 
2014-2018