Výlet pro seniory do Telče

9.6.2018 6:30
Zveme naše ďáblické seniory na další výlet, který se uskuteční v sobotu 9. června 2018. Tentokrát se vypravíme na zámek Telč.

Zájemci o výlet ať se přihlásí v podatelně úřadu MČ u paní Forkové na tel. č. 283 910 723.
Odjezd: v 6.30 h. od Battistovy cihelny v ulici Hořínecká.
Návrat: cca v 19 hod.

Výlet pořádá sociální komise MČ Praha - Ďáblice.

Sdílet