Noc kostelů

24.5.2019 18:00
Srdečně zveme k účasti na Noci kostelů v Ďáblicích, která se koná 24. května pod záštitou starosty obce ing. Miloše Růžičky. Kaple Nejsvětější Trojice bude otevřena od 17.55 do 22 hodin a modlitebna Církve československé husitské od 18 do 22 hodin.

Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava
17.55–18 hod. Zahájení Noci kostelů zvoněním na zvon
18–22 hod. Prohlídka kostela a okolí, informace o historii (prohlídka je možná během celého večera s ohledem na probíhající program)
18–19 hod. Dětský koncert (hudební vystoupení dětí z Ďáblic a okolí – hra na nástroje: housle, příčná flétna, trubka, harfa + klavírní doprovod)
19.15–20 hod. Tvořivá dílna pro děti (skládačky, omalovánky), Detektiv v kostele (kvíz pro větší děti)
19.15–21.15 hod. Co skrývá sakristie (prohlídka liturgických předmětů, k čemu a kdy se používají)
21.30–22 hod. Osobní modlitby, ztišení a adorace při svíčkách

Modlitebna Církve československé husitské
Během večera si budete moci prohlédnout výstavku Biblí, každou hodinu uslyšíte čtení Žalmů. Pro děti bude připravena dílnička s vyprávěním, v průběhu večera bude znít reprodukovaná hudba. Na závěr se ztišíme k modlitbě.

Přílohy: 
Sdílet