Beseda o nové podobě prostoru parku na náměstí

2.3.2016 18:30 - 21:30
Vážení občané, jste srdečně zváni na besedu o nové podobě parku prostoru na náměstí, která se uskuteční dne 2. března 2016 v Obecním domě. Na besedě bude představen návrh budoucí podoby parku a občanům bude dána možnost se k tomuto návrhu vyjádřit a vznést své připomínky a náměty.
Sdílet