RMČ č.89/2022

14.2.2022
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01- Kontrola zápisu RMČ č.87 a č.88/2022 Schváleno Zápis z RMČ č.87, Zápis z RMČ č.88
02-Kulturní akce na rok 2022 Schváleno Termíny a ceny kulturních akcí do 7.4.2022 921 22 Usnesení - Kulturní akce na rok 2022
03-Rozpočtové opatření č.1/2022 Schváleno Rozpočtové opatření č.1/2022 922 22 Usnesení - Rozpočtové opatření č.1/2022
04-Smlouva o provedení koncertu – Karel Plíhal Schváleno Smlouva o provedení koncertu 923 22 Usnesení - Smlouva o provedení koncertu - Karel Plíhal
05-Mezinárodní kampaň – vyvěšení vlajky pro Tibet Schváleno Žádost spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 924 22 Usnesení - Mezinárodní kampaň – vyvěšení vlajky pro Tibet
06-Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovité věci – Pod Císařkou s.r.o. Schváleno Zamítnutí návrhu na vklad do KN, Zástavní smlouva 925 22 Usnesení - Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovité věci – Pod Císařkou s.r.o
07-Systematizace pracovních míst ÚMČ Schváleno Technické služby - výběrové řízení na obsazení pracovního místa 926 22 Usnesení - Systematizace pracovních míst Úřadu městské části Praha-Ďáblice
08-Licenční smlouva o veřejném provozování – OSA Schváleno Licenční smlouva o veřejném provozování, Příloha ke smlouvě 927 22 Usnesení - Licenční smlouva o veřejném provozování
09-Vyřazovací protokol majetku MČ Praha-Ďáblice č.1/2022 Schváleno 928 22 RMČ k bodu Vyřazovací protokol majetku MČ Praha-Ďáblice č.1/2022
10-Dodatek č.3 ke Smlouvě o dodávce programového vybavení značky DATACENTRUM a jeho servisu Schváleno Průvodní dopis, Dodatek č.3 - navýšení 929 22 Usnesení - Dodatek č.3 ke Smlouvě o dodávce programového vybavení značky DATACENTRUM a jeho servisu
11-Záměr pronájmu pozemku – Agro Kmínek spol. s r.o. Schváleno Záměr pronájmu pozemku 930 22 Usnesení -u Záměr pronájmu pozemku – Agro Kmínek spol. s r.o
12-Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hl. m. Prahou, TSK hl. m. Prahy, a.s. a městskými částmi Schváleno Průvodní dopis MHMP, Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů ... 931 22 Usnesení - Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby
13-Informace radních a pro radní Schváleno