RMČ č.90/2022

21.2.2022
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01-Program na zasedání ZMČ č.22 dne 2.3.2022 Schváleno Program + předkladatelé 932 22 Usnesení - Program na ZMČ č.22 dne 2.3.2022
02-Odpisový plán Základní a školy a mateřské školy pro rok 2022 Schváleno Žádost ZŠ o schválení nového odpisového plánu, Odpisový plán 933 22 Usnesení - Odpisový plán Základní a školy a mateřské školy pro rok 2022
03-Stanovisko k projektové dokumentaci změny stavby před dokončením „Novostavba bytového domu Kokořínská 91/1, Praha 8, parc. č. 90, k.ú. Ďáblice“ Schváleno Stanovisko MČ 934 22 Usnesení - Stanovisko k projektové dokumentaci změny stavby před dokončením Novostavba bytového domu Kokořínská 91/1, Pra
04-Připomínky k oznámení návrhu opatření obecné povahy – změna stanovení záplavového území Mratínského potoka a vymezení aktivní zóny záplavového území Schváleno Připomínky MČ k oznámení návrhu opatření obecné povahy - změna stanovení záplavového území Mratínského potoka 935 22 Usnesení - Připomínky k oznámení návrhu opatření obecné povahy – změna stanovení záplavového území Mratínského potoka
05-Opravy chodníků a odvodnění komunikací Schváleno Cenová nabídka společnosti VASYK-STAV, s.r.o. 936 22 Usnesení - Opravy chodníků a odvodnění komunikací
06-Žádost o souhlasné stanovisko s dělením pozemku parc.č.1729/109 k.ú. Ďáblice Schváleno Geometrický plán 939 22 Usnesení - Žádost o souhlasné stanovisko s dělením pozemku parc.č.1729/109 k.ú. Ďáblice
07-Informace radních a pro radní Schváleno