RMČ č.97/2022

6.6.2022
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01- Kontrola zápisu RMČ č.96/2022 Schváleno Zápis z RMČ č.96/2022
02-Závěrečný účet Schváleno 1000 22 Usnesení - Závěrečný účet za rok 2021
03-Projekt sociální pracovník na MČ Praha-Ďáblice a MČ Praha-Dolní Chabry Schváleno Obecné shrnutí projektu, Grafy, Zhodnocení projektu 1001 22 Usnesení - Projekt sociální pracovník na MČ Praha-Ďáblice a MČ Praha-Dolní Chabry
04-Výběrové řízení – Ordinace Starý OD Schváleno 1002 22 Usnesení - Výběrové řízení – Ordinace Starý OD
05-Vyřazovací protokol majetku MČ Praha-Ďáblice č.6/2022 Schváleno Protokol o vyřazení majetku 1003 22 Usnesení - Vyřazovací protokol majetku MČ Praha-Ďáblice č.6/2022
06-Inzerce nezávislých kandidátů, politických stran a hnutí v Ďáblickém zpravodaji Schváleno 1004 22 Usnesení - Inzerce nezávislých kandidátů, politických stran a hnutí v Ďáblickém zpravodaji
07-Příspěvek investora – BD U Prefy Schváleno 1005 22 Usnesení - Příspěvek investora – BD U Prefy
08-Žádost o pronájem části pozemku pro umístění – informační cedule – GASTRO BROTHERS s.r.o. (restaurace Červený Mlýn) Schváleno Žádost - umístění informačních cedulí, Záměr - pronájem pozemku - informační cedule, Informační cedule, Nájemní smlouva 999 22 Usnesení - Žádost o pronájem části pozemku pro umístění – informační cedule – GASTRO BROTHERS s.r.o.
09-Vyřazovací protokol majetku MČ Praha-Ďáblice č.7/2022 Schváleno Protokol o vyřazení majetku 1006 22 Usnesení - Vyřazovací protokol majetku MČ Praha-Ďáblice č.7/2022
10-Předávací protokoly – komunikace Na Blatech Schváleno Předávací protokol č. PP 36 02 208 2022, Předávací protokol č. PP 36 02 209 2022 1007 22 Usnesení - Předávací protokoly – komunikace Na Blatech
11-Zápis z jednání k plnění dle „Dohody o investiční činnosti a vzájemné spolupráci ze dne 28.6.2018“ uzavřené mezi MČ Praha-Ďáblice a Areál Ďáblice s.r.o. Schváleno 1008 22 Usnesení - Zápis z jednání k plnění dle „Dohody o investiční činnosti a vzájemné spolupráci ze dne 28.6.2018“ ......
12-Smlouvy s Rytířským řádem křížovníků s červenou hvězdou – Dohoda o investiční činnosti a vzájemné spolupráci a Smlouva o vzájemné spolupráci – Schváleno 1009 22 Usnesení - Smlouvy s Rytířským řádem Křížovníků s červenou hvězdou – Dohoda o investiční činnosti a vzájemné spolupráci
13-Informace radních a pro radní Schváleno